Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1145/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie wysokości opłaty za dokonanie przyłącza do sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1417/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi Zakładu Usług Komunalnych w P. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego [...]

II SA/Kr 1068/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra -Sidzina w przedmiocie opłat za pobieranie wody

II SA/Kr 926/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tokarnia w zakresie § 1 i 2 w przedmiocie udziału mieszkańców w budowie urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Kr 1687/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świątniki Górne w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągu gminnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 382/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pałecznica w przedmiocie ustalenia ceny wykonania jednego przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Kr 224/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytro w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłączenie do kolektora sanitarnego kanalizacji gminnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały .

II SA/Kr 789/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do Gminnego Wodociągu w Wysokiej stwierdza nieważność § 42 Regulaminu dostarczania wody stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/142/2004 Rady Gminy w Jordanowie , w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do Gminnego Wodoci...

II SA/Kr 863/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do wodociągów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 857/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy. stwierdza nieważność §1 i § 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały
1   Następne >   3