Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 754/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie określenia zasad ustalania opłat za podłączanie do komunalnych urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizację

IV SA/Po 87/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sz. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody,

IV SA/Po 491/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie ustalenia opłat za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Łd 880/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kodrąb w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Kodrąb oku nr XIII/21/96 w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów

IV SA/Po 88/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sz. w przedmiocie uchylenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sz.,

II SA/Łd 879/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kodrąb w przedmiocie ustalenia zasad korzystania z wodociągów

II SA/Gd 260/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SA/Po 529/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szczytniki w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad podłączania nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Po 86/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sz. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sz.

IV SA/Po 528/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szczytniki w przedmiocie zasad podłączania nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały