Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 792/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kobyla Góra w przedmiocie podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

II SA/Sz 21/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grzmiąca w przedmiocie uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków za okres od

II SA/Wr 824/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica w przedmiocie regulaminu świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie gminy Stara Kamienica

II SA/Wr 59/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mysłakowice