Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1046/07 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II OSK 1740/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta S.

II OSK 1741/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta S.