Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Gd 260/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

III SA/Gd 598/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy W. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy W. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 649/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy P. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.