Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 863/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Jordanowie w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do wodociągów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.