Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 1501/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2002r.

I SA/Sz 759/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odmowy zwolnienia z podatku od nieruchomości Oddalono skargę

I SA/Bk 358/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie stawek podatku od nieruchomości