Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 24/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Racławice, w sprawie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Racławice, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części załącznika Nr 1 oznaczonego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, n...

I SA/Kr 16/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Charsznica, w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

I SA/Kr 2226/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębno, w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie, objętym pkt J załącznika nr 1 do w/w uchwały w zakresie sformułowania 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu, karnego', I. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Dębno Nr VIII/259/2005 w sprawie ok...

I SA/Kr 1475/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności...

I SA/Kr 1477/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za...

I SA/Kr 81/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z, art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. G,, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części d...

I SA/Kr 177/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mucharz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz - stwierdza nieważność załącznika do uchwały Nr XVI/171 pod nazwą 'deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości po...

I SA/Kr 82/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o, odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zawartych w, załączniku nr 1 w poz. G, załączniku nr 2 w poz. I, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotycz...

I SA/Kr 285/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z załącznikami 1-4, w, zakresie obejmującym treść oświadczenia: 'kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wol...

I SA/Kr 179/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tymbark, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w zakresie zawarcia w załączniku nr 1 w pkt J, nr 2 w pkt 21 G, nr 3 w pkt HI,, nr 4 w pkt F oświadczeń zawierających pouczenie o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w opisanej wyżej części .
1   Następne >   +2   +5   +10   21