Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1475/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności...

I SA/Kr 1477/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za...

I SA/Kr 81/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z, art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. G,, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części d...

I SA/Kr 82/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o, odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zawartych w, załączniku nr 1 w poz. G, załączniku nr 2 w poz. I, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotycz...

I SA/Kr 732/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 poz. C, załącznika nr 3, poz. C, załącznika nr 5 w poz, F do uchwały, w których zawarto oświadczenie: 'Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie, ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji, po...

I SA/Kr 858/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny w części dotyczącej zapisu 'Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 56 ustawy oku - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.), niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem.', zawartej w pouczeniu załącznika nr 3 do uchwały stwierdza nieważn...

I SA/Kr 1112/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach, w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej, postanowienie załącznika nr 1 w pozycji G zawierające stwierdzenie ' świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1, Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', , ,

I SA/Kr 83/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności, karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. G,, załączniku nr 2 w poz. I, załączniku nr 4 w poz. D, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...

I SA/Kr 1113/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach, w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej, postanowienie załącznika nr 1 w pozycji G zawierające stwierdzenie ' świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1, Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', , ,

I SA/Kr 274/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie zawarcia we wzorach informacji pouczenia, podatnika o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przewidzianych przez art. 233 kk., - stwierdza nieważność powyższej uchwały w zaskarżonej części -
1   Następne >   +2   5