Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Kr 24/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Racławice, w sprawie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Racławice, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części załącznika Nr 1 oznaczonego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, n...

I SA/Kr 16/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Charsznica, w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

I SA/Gl 578/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie w przedmiocie opłaty od posiadania psów

I SA/Kr 177/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mucharz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz - stwierdza nieważność załącznika do uchwały Nr XVI/171 pod nazwą 'deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości po...

I SA/Bk 474/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej

I SA/Gl 396/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowiec w przedmiocie podatku rolnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'deklaracja na podatek rolny' w zakresie obejmującym postanowienie załącznika nr 1 poz. H o treści 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem'.

III SA/Po 1675/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Bk 31/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Gd 390/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w G. w przedmiocie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Kr 656/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bochnia, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, I. stwierdza nieważność uchwały w zakresie nałożenia obowiązku podania w załączniku do uchwały danych w postaci imienia ojca w części B.1 poz. 3.6; imienia matki w części B.1 poz. 3.7 oraz numeru telefonu w części G poz. 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   20