Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 1077/10 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty miejscowej