Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 396/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr [...] (od km 16+100 do km 34+500) I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział obowiązku budowy jednostronnego dźwiękochłonnego ekranu akustycznego przy Szkole Po...

II SA/Bd 115/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 15 ust.1 zaskarżonej uchwały.