Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 887/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Burmistrza Pszczyny w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Wr 101/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza Miasta O. w przedmiocie wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II SA/Gl 428/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pszowie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność § 3 ust. 3 i § 19 ust. 1 załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 784/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stopnicy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 1 i ust.

II SA/Ke 783/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stopnicy w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy