Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Po 46/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat [...]

II SA/Ol 733/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Barczewie w przedmiocie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli