Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

IV SA/Wr 485/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica _

II SA/Wa 2146/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu

II SA/Rz 238/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zmiany uchwały o ustaleniu zasad polityk czynszowej

II SA/Op 27/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi M. B. na akt Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

IV SA/Gl 638/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice

III SA/Kr 858/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-03

Sprawa ze skargi S. D. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy Miejskiej

I OSK 947/07 - Wyrok NSA z 2007-09-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Krakowie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania;

III SA/Lu 250/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bełżycach w przedmiocie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bełżyce

II SA/Op 300/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1   Następne >   +2   +5   10