Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 840/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 2, § 2 i § 3, II. w pozostałym zakresie