Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Kr 670/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta Krakowa w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy Stare Miasto '

II SA/Kr 480/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-01

skarg C. K.; M. A. [...]; T. G., M. S., R. O., J. Ż., R. Z., A. J., M. T., W. W., M. Z., A. I., W. Ś., M. Z., A. I., K. K., K. K., Ł. S., [...] na uchwałę nr [...] Rady Miasta K. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy [...] I.

II SA/Kr 1427/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-26

skarg A. F., D. G. oraz A. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki' skargi oddala