Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 720/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

II SA/Rz 1555/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 680/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo

II SA/Łd 1138/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

II SA/Kr 670/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta Krakowa w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy Stare Miasto '

IV SA/Gl 806/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Wisła w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wisła

IV SA/Po 833/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Konina w przedmiocie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Wr 95/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ś. w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ś.

I SA/Kr 1475/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności...

I SA/Kr 1477/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2, poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści, 'Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za...
1   Następne >   +2   +5   +10   100