Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Wr 14/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oławie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie

II SA/Ol 42/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczęta w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

II SA/Wr 61/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radwanice w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagoszów Wielki

II SA/Gl 561/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobie mieszkaniowym gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Wr 385/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Z.;

II SA/Wr 537/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie określenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

IV SA/Wr 176/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. B. w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę W. B. na rok 2008

II SA/Wr 335/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej M. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II OSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Węgierska Górka w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
1   Następne >   +2   +5   +10   86