Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 141/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Sz 1420/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.