Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 12 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w P. z 26 kwietnia 2001 r.

III SA 2622/00 - Wyrok NSA z 2001-05-16

Skarga Stanisława R. i mieszkańców Osiedla (...) w Gminie (...) na uchwałę Rady Gminy (...) w przedmiocie zasad tworzenia załącznika inwestycyjnego do budżetu gminy i trybu współpracy z właścicielami nieruchomości i na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał, (...)

III SA 1170/01 - Wyrok NSA z 2001-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. z 22 marca 2001 r., (...), w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa uchwały Rady Powiatu w O. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu publicznym szkołom i placówkom opiekuńczo