Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 542/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy Ch. w sprawie zmiany wzorów deklaracji podatkowych

I SA/Lu 882/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 20 września 2002 r. nr 155/2002 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. z 14 sierpnia 2002 r. nr LY/324/02

II SA/Kr 2208/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie udziału mieszkańców Gminy S. w realizacji inwestycji pn. 'Kanalizacja sanitarna gmin: S.