Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 257/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L.

II FSK 555/08 - Wyrok NSA z 2008-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w G. w przedmiocie podatku od nieruchomości za miesiące październik, listopad i grudzień 2006 r.

I SA/Rz 459/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II FSK 48/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres od marca do grudnia 2004r.

II FSK 155/08 - Wyrok NSA z 2008-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do października 2006 r.