Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 991/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienia o niedopuszczalności odwołania) w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

I SA/Gl 506/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 3 ust. 1 pkt a,b i c.

II FSK 1077/10 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty miejscowej