Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 1272/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jastrzębie - Zdrój w przedmiocie opłaty od posiadania psów

I SA/Ke 671/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Staszowie nr XVII/154/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie ,,uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej...

I SA/Ol 524/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność §2 ust.1 tiret pierwsze zaskarżonej uchwały, w części dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli /bądź ich części/ zajętych na potrzeby ochotniczych straży pożarnych oraz §2 ust.1 tiret trzecie i czwarte.

I SA/Ke 681/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytwiany w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Rytwiany XVII/91/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie ,,uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1...

I SA/Gl 1335/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pawłowice w przedmiocie opłaty od posiadania psów stwierdza nieważność § 6 zaskarżonej uchwały.

I SA/Łd 922/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie par.

I SA/Gl 542/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SA/Bk 198/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3 ust.

I SA/Ke 234/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

I SA/Ol 446/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
1   Następne >   3