Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 14/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę

II SA/Go 769/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina I. stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że w części określonej w punkcie I wyroku zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Wr 18/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Wrocław

IV SA/Wr 663/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ziębice

II SA/Go 584/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Gl 171/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Sz 818/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świdwin w przedmiocie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie

IV SA/Wr 593/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Żórawina

IV SA/Wr 582/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stoszowice w przedmiocie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu

IV SA/Wr 374/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Ziębice, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
1   Następne >   2