Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 93/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Po 449/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-20

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 155/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie ustalenia zasad polityki czynszowej na lata 2007

IV SA/Wr 101/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu w przedmiocie zasad wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom

III SA/Lu 82/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi M. P. na zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne

III SA/Lu 83/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi M. P. na zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne

II SA/Op 94/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

IV SA/Wr 597/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Legnicy w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica

IV SA/Wr 7/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w przedmiocie wydzielenia z zasobu Miasta Jelenia Góra lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

IV SA/Wr 77/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów