Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 699/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych