Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 568/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej P.

II SA/Go 241/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/157/2008 z dnia [...]r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Op 134/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

II SA/Op 318/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych