Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 264/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 443/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szczytnej w przedmiocie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej