Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 302/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia usług opiekuńczych

II SA/Go 157/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Ol 225/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Olsztyna w przedmiocie statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Olsztynie 1/ stwierdza niezgodność z prawem uchwały Rady Miasta Olsztyna oku nr XII/154/11 w części dotyczącej § 4; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w pkt 1 wyroku.