Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 331/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Nr [...] z dnia [...] w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

III SA/Lu 629/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Lu 610/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu stwierdza nieważność § 1 ust.1, § 2, § 3, § 4 oraz § 5 zaskarżonej uchwały.

III SA/Lu 602/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu [...] i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2018 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.