Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 578/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie w przedmiocie opłaty od posiadania psów

I SA/Gl 394/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowiec w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'deklaracja na podatek od nieruchomości' w zakresie obejmującym postanowienie załącznika nr 1 poz. G o treści 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem'.

I SA/Gl 396/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowiec w przedmiocie podatku rolnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'deklaracja na podatek rolny' w zakresie obejmującym postanowienie załącznika nr 1 poz. H o treści 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem'.

I SA/Gl 530/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie praw pomocy w zakresie częściowym

I SA/Gl 1026/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radlinie w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 1027/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pilchowice w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały w części oznaczonej myślnikiem pierwszym.

III SA/Gl 991/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienia o niedopuszczalności odwołania) w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

I SA/Gl 1272/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jastrzębie - Zdrój w przedmiocie opłaty od posiadania psów

I SA/GL 1605/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Cz. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 506/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 3 ust. 1 pkt a,b i c.
1   Następne >   3