Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA we Wrocławiu X

IV SA/Wr 795/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Zgorzeleckiego w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 699/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych