Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 193/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej C. w przedmiocie usług opiekuńczych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 515/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w placówkach wymienionych w uchwale stwierdza nieważność zaskarżon...