Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 901/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi Wspólnoty A na zarządzenie Wójta w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i stawek czynszu najmu garaży oraz budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2/ zasądza od Wójta na rzecz skarżącej Wspólnoty A kwotę 300 zł (trzysta złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Op 468/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-18

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kluczborku na zarządzenie Wójta Gminy Pokój w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.