Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 16/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Charsznica, w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

II FSK 155/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Godów w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

I SA/Kr 2010/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Słaboszów, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku podania imienia ojca i matki, w punkcie D,, w zakresie punktu G zawierającego oświadczenie o treści: 'Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karno skarbowego o, odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą' oraz w Pouczeniu w punkcie 2 zawierającym...

I SA/Kr 17/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Charsznica, w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

I SA/Kr 58/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brzeźnica, w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, nieruchomości położonych, na terenie Gminy Brzeźnica w części dotyczącej Załącznika nr 1 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w, zakresie rubryki 'Telefon kontaktowy' oraz stwierdzeń 'Pouczony/a o odpowiedzialności ...

I SA/Kr 80/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wieprz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części przewidującej nałożenie w Załączniku nr 1 do Uchwały zatytułowanym ' Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi' oraz w Załącznikach 3 i 4 do Deklaracji na składającego deklarację obowiązku podawania jego nume...