Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 833/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.