Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 654/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie projektu budowlanego zamiennego

II SA/Gd 646/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1594/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1594/11 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania nakazu rozbiórki

II SA/Łd 875/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Op 380/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym i udział w szkoleniu pożarniczym

II SA/Wr 202/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku magazynowego

II SA/Lu 581/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

SA/Bk 1307/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę domku letniskowego

OSK 744/04 - Wyrok NSA z 2005-10-25

Skargi kasacyjne Gminy B., Gminy Z., Wojewody M. od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie wystąpienia Gminy W. ze Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. do spraw budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów z siedzibą w Z.

SA/Bk 585/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych
1   Następne >   3