Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 232/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie określenia wysokości opłat targowych

I SA/Kr 415/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-09-18

Sprawa ze skargi Stanisława B. na rozporządzenie Wojewody K.. w przedmiocie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych

II GSK 102/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

I SA/Sz 463/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy B.

I SA/Sz 1542/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu [...] w G.

I SA/Sz 710/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rada Miasta S. w przedmiocie Ustalenie cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta S. Oddalono skargę

II GSK 1157/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych

III SA/Gl 225/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Wr 69/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-05

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 2 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 oraz § 2 ust. 2 pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 uchwały Rady Miejskiej w L. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w L. oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w L. ...

I SA/Ke 393/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę nr I/3/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'N.' w K.W. w sprawie zróżnicowania cen wody i ścieków 1. stwierdza nieważność uchwały nr I/3/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'N.' w K. W. w sprawie zróżnicowania cen wody i ścieków; 2. zasądzić od Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'N.' w K. W. na rzecz Gminy K. W.kwotę 780 (siedemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
1   Następne >   +2   4