Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 333/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-16

Sprawa ze skargi T. P. na wezwanie Gminy Ł. -Zarządu Dróg i Transportu w przedmiocie opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania w Ł.

II SA/Rz 344/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Ł. w przedmiocie zmiany organizacji ruchu

II SA/Sz 1085/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 312/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Iławie w przedmiocie ulgi za usługi przewozowe środkami komunikacji publicznej

VII SA/Wa 2579/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Rady [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

II SA/Go 239/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich

II SA/Gl 251/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

II SA/Go 867/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I. wyroku nie podleg...

I OSK 2536/13 - Wyrok NSA z 2014-01-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

IV SA/Po 208/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania i stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
1   Następne >   +2   +5   +10   26