Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 506/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 507/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ol 728/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania