Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bd 754/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie określenia zasad ustalania opłat za podłączanie do komunalnych urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizację

II SA/Kr 1145/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie wysokości opłaty za dokonanie przyłącza do sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Po 403/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II OSK 1470/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OSK 1046/07 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II SA/Kr 1417/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi Zakładu Usług Komunalnych w P. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego [...]

IV SA/Po 792/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kobyla Góra w przedmiocie podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

II SA/Ke 615/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie w przedmiocie ustalenia opłaty partycypacyjnej w budowie kolektora sanitarnego

II SA/Ke 161/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia kwoty za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej

II SA/Wr 470/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie §2 pkt 3,7 i 8; §3 pkt 6, 7 i 8; §9 ust. 2; § 10 ust. 2 i 3; § 11; § 12; § 14 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8; § 16 ust. 5; § 17 ust. 1; § 18 ust. 1, 4 i 6; § 19 ust. 2 pkt 1; § 20 ust. 4; § 21 ust. 3; § 22; § 24; § 25 ust. 5 i
1   Następne >   +2   +5   +10   26