Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 488/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie okresowego obniżenia ceny wody dla odbiorców wsi O.

II SA/Wr 499/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubin w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały WSA/wyr.1