Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 365/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-09-09

Sprawa ze skargi [...] S. w S. na zarządzenie Burmistrza S. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy S.

II SA/Ke 551/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-18

Skarga H.K. na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego zarządza: pozostawić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

III SA/Kr 1097/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku dotyczącego samowolnego rozgraniczenia działek

II SA/Ke 995/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie uporządkowania ewidencji numeracji nieruchomości