Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Po 1059/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie przyjęcia do realizacji inwestycji 'Kanalizacja sanitarna bez przyłączy dla Gminy O.', stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Łd 193/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brzeziny w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Łd 1138/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

II SA/Gl 561/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobie mieszkaniowym gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Wr 385/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Z.;

II SA/Gl 1150/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Węgierska Górka w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Wr 595/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżony akt nadzoru.
1   Następne >   +2   +5   +10   58