Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 14/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oławie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie

II SA/Rz 1555/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 680/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo

II SA/Wr 61/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radwanice w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagoszów Wielki

II SA/Ke 101/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Górno w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno 'Bęczków'

II SA/Wr 481/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 33 ust. 4 we fragmencie 'za zgodą zarządcy drogi' i § 41 pkt 2 we fragmencie 'uzgodnionych z administratorem sieci' uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka

IV SA/Po 633/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały,

II OSK 423/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Grudziądzu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 968/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. Ś. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy O.Ś. dla obrębu W.

II SA/Ol 489/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Morągu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   72