Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 423/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Grudziądzu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 139/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. Z. w przedmiocie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości O.

II SA/Wr 148/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. Z. w przedmiocie rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości O.

II SA/Wr 192/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod 'Zbiornik S.' wraz z miejscowościami Ś., M. i K.

II SA/Wr 606/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bolesławiec w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice

II SA/Wr 342/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru J. [...] we W.

II SA/Wr 7/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części S. we W.

II SA/Wr 201/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-27

skarg K. C., L. i B. M., T. B. i J. G. na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy R. obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi K.

II SA/Wr 607/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bolesławiec w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki

II SA/Wr 605/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bolesławiec w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów
1   Następne >   2