Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Łd 435/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-17

skarg K. R. i K. P. na uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w przedmiocie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie

II SA/Kr 1354/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXII/192/2017 Rady Gminy w Stryszowie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2017 rok stwierdza nieważność § 15 ust. 3 i § 18 ust. 1 załącznika do zaskarżonej uchwały

II SA/Ol 889/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy na rok 2017 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 828/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady w przedmiocie programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy '[...]' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

IV SA/Po 821/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału południowej części Województwa W. na obwody łowieckie

II SA/Ol 901/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Braniewie w przedmiocie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2017 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 373/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa warmińsko

II SA/Go 117/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy o statusie miejskim na rok 2016 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Bd 1255/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-22

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na Uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Bd 1353/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-22

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na Uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   4