Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA 2011/99 - Wyrok NSA z 2001-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Skarbu Państwa

II SA/Łd 772/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej

II SA/Kr 1603/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego